+32 (0) 71 374400 | info@atelier3000.be |

EWETA

De EWETA werd in 1978 opgericht als vzw door enkele verantwoordelijken van beschutte werkplaatsen die zich wilden verenigen in een vereniging die in staat was om de belangen van ondernemingen voor aangepast werk op juridisch, economisch en sociaal vlak te verdedigen, en zodoende ook de belangen van de werknemers met een handicap die zij tewerkstellen.

AVIQ

Het AVIQ is een overheidsinstantie belast met de uitvoering van het Waalse beleid inzake de integratie van personen met een handicap.